Om området

Nye Vestnes ligger nært idrettplass og skoler. Tett på brygge, strand og stier. En kort sykkeltur unna sentrum.

Historikk

Lord Salvesen Vestnes Gård

På slutten av 1800-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs og store områder dyrket mark.

Mandal Flyplass

Under andre verdenskrig var det flyplass på Vestnessletta. Allerede 12. april 1940 landet en tysk Messerschmitt her. Flyplassen ble utbygd med hangar, rullebane og brakker til mannskapene. Det første året av krigen spilte Mandal flyplass på Vestnes en viktig rolle i luftkrigen over Nordsjøen og Sørlandet. Etter at Lista flyplass sto ferdig sommeren 1941, ble flyplassen i Mandal mindre brukt.

Båtservice Verft

Høsten 1949 flyttet Båtservice Verft inn på området, og samme høst signerte verftet kontrakt med Marinen om bygging av én MTB. Dette ble begynnelsen på et langt og viktig industrieventyr i Mandal. Mange båter og skip er bygget ved verftet og mange mandalitter har hatt sin arbeidsplass her. På det meste var det over 450 ansatte samtidig.

Nye Vestnes

I 2013 startet utbyggingen av det som har blitt et populært boligstrøk tett på idrettsplass, småbåthavn og skoler. Bildet er fra september 2013.