VESTNES FØR

 

På slutten av 1800-tallet drev Lord Salvesen Vestnes Gård som var et mønsterbruk med grisehus, fjøs og store områder dyrket mark. Neseveien gikk gjennom eiendommen, og det var idrettsplass der Båtservice Verft senere ble etablert. I 1917 solgte lorden gården til Mandal kommune.

Under andre verdenskrig var det flyplass på Vestnessletta. Allerede 12. april 1940 landet en tysk Messerschmitt her. Flyplassen ble utbygd med hangar, rullebane og brakker til mannskapene. Det første året av krigen spilte Mandal flyplass på Vestnes en viktig rolle i luftkrigen over Nordsjøen og Sørlandet. Etter at Lista flyplass sto ferdig sommeren 1941, ble flyplassen i Mandal mindre brukt.

Høsten 1949 flyttet Båtservice Verft inn på området, og samme høst signerte verftet kontrakt med Marinen om bygging av én MTB. Dette ble begynnelsen på et langt og viktig industrieventyr i Mandal. Mange båter og skip er bygget ved verftet og mange mandalitter har hatt sin arbeidsplass her. På det meste var det over 450 ansatte samtidig.

Dots AS | Powered by Makeweb 

X
MELD DIN INTERESSE OG FÅ TILSENDT INFORMASJON.
Ønsket boligtype:
Kontakt meg på:
Navn:
Adresse:
Postnr:
Telefon:
E-post:
Kommentar: